Ål Kommune Ål utvikling Hovedside

Ål 52 - vandreturar med kulturminner - i heile Ål

Nettsida www.aal52.no vil etter kvart bli fasa ut til fordel for nettsida 10turfavoritter.no
Per no er det kun dei 10 turfavorittane for 2019 som er ute på 10turfavoritter.no  Det er mykje flott natur å oppleve i bygda vår,  men du går kanskje dei same turane kvar gong?    

På desse nettsidene finn du kart og turskildring for over 50 vandreturar i Ål, samt nokre sykkelturar.  Dei fleste turane har eit kulturminne langs stigen, eller like ved!  Dei fleste turane er graderte og skilta etter nasjonal standard.

 

I menyen til venstre eller på kartet nedanfor vel du ditt turområde og klikkar deg inn på kvar enkelt tur. Du finn både kjente og ukjente turar, lange og korte, lette og tunge, for små og store. Du kan lese og skrive ut kart, turskildring og høgdeprofilar som du kan ha på innerlomma undervegs. På turane i høgfjellet er det viktig å også ha med seg ordinært kart, det får du kjøpt bl.a i bokhandelen og hjå Ål Turistinformasjon.   


Me ynskjer god tur, og med gode sko og ein ”havrepose” med noko godt oppi greier du kanskje meir enn du hadde trudd ?

Ål52 blir drifta i eit samarbeid mellom Ål kommune og Ål Utvikling AS. Skulle du oppdage feil eller manglar er det fint om du gjer oss merksame på det. Kontakt då   Ål Turistinformasjon på tlf. 32 08 10 60 / post@alturistinfo.no  


Vats Leveld Sando, Votndalen, Liagardane Torp og Oppheim Øvre Ål og Kvinnegardslia Sundre Breie og Sangefjell Veståsen
Design på norsk: Utforming.no  /  Publisert med WideCMS